PATRONATY

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Sekcja Neonatologiczna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 

KOMITET NAUKOWY

dr hab. n. med. Renata Bokiniec

dr n. med. Michał Brzewski

dr n. med. Przemysław Bombiński

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Wojciech Błoch (Medius Sp. z o.o.) - przewodniczący

dr hab. n. med. Renata Bokiniec

dr n. med. Michał Brzewski

dr n. med. Przemysław Bombiński

 

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I, CZWARTEK 5 września 2019 r.

 

08:00-09:45

WARSZTATY

 

Ocena zdjęć radiologicznych

w Neonatologii

(poziom podstawowy)

prowadzący: dr n. med. Michał Brzewski

USG kanału kręgowego

prowadzący:

dr n. med. Przemysław Bombiński

Partnerem warsztatów jest firma MIRO

WYKŁADY

10:00-11:50

SESJA I   Nieprawidłowy spływ żył płucnych - podstępna wada

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Jacek Pająk (Warszawa)

10:00-10:20

TAPV - geneza wady i badanie prenatalne

dr n. med. Adam Koleśnik (Warszawa)

10:20-10:40

Kiedy rodzi się noworodek z TAPV-problem neonatologiczny?

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska (Łódź)

10:40-11:00

TAPV w badaniu echokardiograficznym - pułapki

dr n. med. Wojciech Mądry (Warszawa)

11:00-11:20

Inne metody obrazowania TAPV

dr n. med. Marzena Barczuk-Falęcka (Warszawa)

11:20-11:40

Noworodek z TAPV w rękach chirurga

prof. dr hab. n. med. Jacek Pająk (Warszawa)

11:40-11:50

Dyskusja

11:50-12:10

Przerwa na kawę

12:10-13:40

SESJA II   Spektroskopia bliskiej podczerwieni - metoda nadal mało znana

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Poznań)

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Poznań)

12:10-12:30

NIRS wprowadzenie do zagadnienia, zasady działania

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Poznań)

12:30-13:00

Clinical trials on the use of cerebral oximetry in preterm infants

prof. Gorm Greisen (Kopenhaga)

13:00-13:30

Technical advances in NIRS for newborns

prof. Gorm Greisen (Kopenhaga)

13:30-13:40

Dyskusja

13:40-14:40

Przerwa - lunch

14:40-15:50

SESJA III   Choroby metaboliczne w badaniach obrazowych

Prowadzący:

dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz (Warszawa)

14:40-15:00

Genetyka chorób metabolicznych

dr Michał Błoch (Wrocław)

15:00-15:20

Rzadkie choroby i choroby metaboliczne, oraz infekcyjne w obrazie ultrasonograficznym- różnicowanie

dr hab. n. med. Renata Bokiniec (Warszawa)

15:20-15:40

Kiedy podejrzewamy chorobę metaboliczną w badaniach obrazowych

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz (Warszawa)

15:40-15:50

Dyskusja

15:50-16:10

Przerwa kawowa

16:10-18:00

SESJA IV   Diagnostyka obrazowa wybranych stanów nagłych

Prowadzący:

dr hab. n. med. Jan Mazela (Poznań)

dr n. med. Dariusz Madajczak (Warszawa)

16:10-16:30

Diagnostyka ultrasonograficzna niewydolności oddechowej u noworodka

dr n. med. Piotr Szymański (Kraków)

16:30-16:40

Rozwiązania USG dla neonatologii

dr n. med. Grzegorz Aderek (Warszawa)
Prezentacja firmy Siemens Healthineers

16:40-17:00

Ultrasonografia  w ocenie nagłych stanów kardiologicznych u noworodka

dr n. med. Witold Błaż (Rzeszów)

17:00-17:20

Wskazania do badania TK/MR w stanach nagłych

dr Aleksandra Jakimów-Kostrzewa (Warszawa)

17:20-17:40

Rola USG w transporcie

dr hab. n. med. Jan Mazela ( Poznań)

17:40-17:50

Prezentacje sytuacji klinicznych

Perforacje przełyku u noworodków przedwcześnie urodzonych

dr n. med. Aleksandra Mikołajczak (Warszawa)

17:50-18:00

Dyskusja

 

 

DZIEŃ II, PIĄTEK 6 września 2019 r.

 

 

WARSZTATY

08:00-09:45

Ocena zdjęć radiologicznych

w Neonatologii

Ocena powikłań

(poziom zaawansowany)

prowadzący: dr n. med. Michał Brzewski

USG kanału kręgowego

prowadzący: dr n. med. Przemysław Bombiński

Partnerem warsztatów jest firma MIRO

11:30-14:00

Nowe standardy bezpieczeństwa badań USG w  praktyce

prowadzący: dr n. med. Michał Brzewski

Partnerem warsztatów jest firma EUROMED

WYKŁADY

10:00-11:10

SESJA V   Wady dysraficzne

Prowadzący:

dr n. med. Sławomir Barszcz (Warszawa)

dr n. med. Agnieszka Pastuszka (Katowice)

10:00-10:20

Diagnostyka prenatalna i leczenie wewnątrzmaciczne wad dysraficznych

dr n. med. Agnieszka Pastuszka (Katowice)

10:20-10:40

Diagnostyka pourodzeniowa i wskazania do zabiegu

dr n. med. Sławomir Barszcz (Warszawa)

10:40-11:00

Diagnostyka obrazowa

dr n. med. Michał Brzewski (Warszawa)

11:00-11:10

Prezentacje sytuacji klinicznych

Łagodna holoprosencefalia - zespół pojedynczego siekacza środkowego szczęki (Solitary median maxillary central incisor SMMCI)

dr n. med. Agnieszka Szafrańska (Wrocław)

11:10-12:40

SESJA VI   Przepukliny przeponowe

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Poznań)

11:10-11:30

Diagnostyka prenatalna przepukliny przeponowej

dr n. med. Adam Koleśnik (Warszawa)

11:30-11:50

Postępowanie z noworodkiem z przepukliną przeponową

dr n. med. Dariusz Madajczak (Warszawa)

11:50-12:10

Diagnostyka obrazowa noworodka z przepukliną przeponową

dr n. med. Justyna Komarnicka (Warszawa)

12:10-12:30

Postępowanie chirurgiczne z noworodkiem z przepukliną przeponową

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński (Warszawa)

12:30-12:40

Dyskusja

12:40-13:00

Przerwa na kawę

13:00-14:30

SESJA VII   Jelito grube

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz (Warszawa)

13:00-13:20

Postępowanie chirurgiczne w patologiach jelita grubego

dr n. med. Agnieszka Pastuszka (Katowice)

13:20-13:40

Problemy z wczesną diagnostyką  przewodu pokarmowego u noworodka

dr Joanna Puskarz-Gąsowska (Warszawa)

13:40-14:00

Ultrasonografia jelita  w oddziale neonatologicznym

dr n. med. Piotr Szymański (Kraków)

14:00-14:20

Dalsza diagnostyka i postępowanie zachowawcze w patologiach jelita grubego

dr n. med. Przemysław Bombiński, lek. Anna Piotrowska (Warszawa)

14:20-14:30

Dyskusja

14:30-15:30

Przerwa - lunch

15:30-16:30

SESJA VIII   Malformacje naczyniowe

Prowadzący:

dr hab. n. med. Renata Bokiniec (Warszawa)

dr n. med. Michał Brzewski (Warszawa)

15:30-16:00

Naczyniaki/malformacje - klasyfikacja, postępowanie

dr Katarzyna Bilska (Warszawa)

16:00-16:30

Radiologia interwencyjna w diagnostyce i leczeniu malformacji naczyniowych

dr n. med. Jarosław Żyłkowski (Warszawa)

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40